Công ty TNHH Đầu tư Bảo Việt - SCIC

Công ty TNHH Đầu tư Bảo Việt - SCIC

Công ty TNHH Đầu tư Bảo Việt – SCIC


Tên giao dịch: Bao Viet – SCIC Investment Limited Company

Tên viết tắt: BSI Co., Ltd

Địa chỉ: Số 220 đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Công ty TNHH Đầu tư Bảo Việt – SCIC, được thành lập ngày 5 tháng 6 năm 2009, Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0102039244.

Công ty được thành lập bởi hai thành viên:

- Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà Nước (SCIC), địa chỉ 15A Trần Khánh Dư, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (www.scic.vn)

- Tổng Công ty Bảo Việt Nhân Thọ (BVL), địa chỉ số 1 Đào Duy Anh, quận Đống Đa, Hà Nội (www.baovietnhantho.com.vn)

Vốn điều lệ: 380 tỷ đồng

Người đại diện theo pháp luật của Công ty:  Ông Hoàng Trường Giang, chức danh: Giám đốc

Cơ cấu, mô hình hoạt động công ty: Công ty TNHH Đầu tư Bảo Việt – SCIC hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty thông qua tháng 5 năm 2009, Điều lệ sửa đổi bổ sung ngày 31/07/2009; Quyết định số 03/QĐ-BSI.HĐTV ngày 09/06/2009 của Hội Đồng thành viên về việc phê duyệt mô hình tổ chức của Công ty TNHH Đầu tư Bảo Việt – SCIC.

Hội Đồng Thành Viên là cơ quan lãnh đạo ra các quyết định cao nhất trong công ty, gồm bốn thành viên đại diện cho hai phần vốn góp của Tổng Công ty Bảo Việt Nhân Thọ và Tổng Công ty Đầu tư và Kinh Doanh Vốn Nhà nước.

 

  • Làm thế nào để vượt qua đối thủ cạnh tranh?

  • Bạn cần website để giới thiệu dịch vụ?

  • Cho đến lúc này, điều mà bạn đang quan tâm có lẽ là muốn tìm hiểu thêm về dịch vụ thiết kế website và Công ty chúng tôi?

  • SỞ HỮU NGAY WEB CHUYÊN NGHIỆP TẠI ADC VIỆT NAM ĐỂ VƯỢT QUA ĐỐI THỦ NGAY HÔM NAY!!!