Công ty TNHH Kiểm toán

Công ty TNHH Kiểm toán

Giới thiệu

Công ty TNHH Kiểm toán Độc lập Quốc gia Việt Nam KTQGVN là đơn vị kinh tế trực thuộc Viện Nghiên cứu, Đào tạo Kinh tế - Tài chính. KTQGVN là thành viên tập đoàn Kiểm toán Quốc tế EURA - AUDIT INTERNATIONAL tại Việt Nam.

KTQGVN được thành lập và thực hiện hoạt động kiểm toán độc lập tại Việt Nam theo nghị định 105/NĐ-CP ngày 30/3/2004 của chính phủ về kiểm toán độc lập. KTQGVN là số ít tổ chức kiểm toán đầu tiên tại Việt Nam chịu trách nhiệm vô hạn đối với khách hàng về kết quả cuộc kiểm toán.

Với sự thông hiểu về môi trường kinh doanh và luật pháp Việt Nam, kết hợp với việc không ngừng mở rộng và phát triển các mối quan hệ với các tổ chức quốc tế nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ ngang tầm quốc tế, KTQGVN tự hào là tổ chức của Việt Nam cung cấp các dịch vụ chuyên ngành với chất lượng cao và mang lại hiệu quả cho khách hàng qua dịch vụ đã cung cấp. KTQGVN trở thành một hãng chuyên ngành cung cấp các dịch vụ có chất lượng quốc tế và hiệu quả cho khách hàng.

Phương châm hoạt động của KTQGVN là: “Cùng hợp tác và phát triển cùng khách hàng”

Cơ cấu tổ chức của KTQGVN

  • Hội đồng Công ty
  • Ban Kiểm soát
  • Ban Giám đốc
  • Hội đồng Khoa học (Tiền thân là Hội đồng cố vấn nghiệp vụ)
  • Các đơn vị trực thuộc

Các tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp

- BCH Công đoàn
- Ban Chấp hành Đoàn TNCS HCM
- Thành viên Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA)
- Thành viên Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam
- Thành viên Hội doanh nghiệp trẻ TP. Hà Nội
- Thành viên Hiệp Hội doanh nghiệp vừa và nhỏ TP. Hà Nội

(TGĐ là ủy viên Ban thường trực)

- Thành viên Hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam
- Thành viên Hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam
- Thành viên CLB Doanh nghiệp Việt Nam (TGĐ là ủy viên Hội đồng Cố vấn)
- Thành viên Hiệp Hội Doanh nghiệp thành phố Hà Nội

(TGĐ là ủy viên BCH, Trưởng ban Kiểm tra)

- Khách hàng của KTQGVN
- Khách hàng của KTQGVN là các doanh nghiệp thuộc tất cả các thành phần kinh tế bao gồm các tổng công ty Nhà nước, doanh nghiệp Nhà nước độc lập, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, công ty đa quốc gia, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn và các doanh nghiệp khác.

Với sự am hiểu đặc thù kinh tế ngành, KTQGVN đã thực hiện kiểm toán và cung cấp đa dạng các loại hình dịch vụ cho các doanh nghiệp thuộc tất cả các ngành như: sản xuất, khai thác mỏ, bưu chính viễn thông, dầu lửa, điện lực, ngân hàng, bảo hiểm, khách sạn, hàng không, dệt may, thuốc lá, lương thực, hóa chất, xây dựng, cơ khí, nông nghiệp, thủy lợi, thủy sản….Qua đó, giúp các doanh nghiệp được kiểm toán nâng cao công tác quản lý tài chính kế toán cũng như hoàn thiện tốt hơn hệ thống kiểm soát nội bộ.

Các khách hàng được kiểm toán, tư vấn nhiều năm đã liên tục sản xuất kinh doanh có hiệu quả, đời sống của cán bộ công nhân viên liên tục được cải thiện và nâng cao. Vì thế, uy tín và vị thế của KTQGVN ngày càng được nâng cao.  

Giá trị các báo cáo kiểm toán do KTQGVN kiểm toán

KTQGVN vinh dự được Trung tâm Khoa học Thẩm định Tín nhiệm Doanh nghiệp - CRC lựa chọn trong số ít các đơn vị kiểm toán được CRC chấp thuận khi sử dụng các thông tin báo cáo kiểm toán trong việc thẩm định tín nhiệm doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp nước ngoài

Với những thành tích hoạt động năm 2006, Tổng giám đốc và tập thế Kiểm toán viên và cán bộ công ty đã được UBND Thành phố Hà Nội tặng Bằng khen - đơn vị Kiểm toán độc lập duy nhất tại thành phố Hà Nội từ trước đến nay vinh dự được khen thưởng. Với mục đích giữ gìn uy tín nghề nghiệp, khẳng định chất lượng đẳng cấp quốc tế, các kiểm toán viên của KTQGVN đã không để xảy ra bất cứ rủi ro kiểm toán nào trong khi thực tế xảy ra quá nhiều rủi ro với một số các công ty kiểm toán khác.

  • Làm thế nào để vượt qua đối thủ cạnh tranh?

  • Bạn cần website để giới thiệu dịch vụ?

  • Cho đến lúc này, điều mà bạn đang quan tâm có lẽ là muốn tìm hiểu thêm về dịch vụ thiết kế website và Công ty chúng tôi?

  • SỞ HỮU NGAY WEB CHUYÊN NGHIỆP TẠI ADC VIỆT NAM ĐỂ VƯỢT QUA ĐỐI THỦ NGAY HÔM NAY!!!