Trung tâm Khoa học Thẩm định Tín nhiệm Doanh nghiệp (Enterprise Credit Rating Appraise Science Center, viết tắt là CRC).

Trung tâm Khoa học Thẩm định Tín nhiệm Doanh nghiệp là đơn vị sự nghiệp khoa học cấp trung ương có tư cách pháp nhân đầy đủ, hạch toán độc lập, tự chủ về tài chính, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật, được mở tài khoản tại Ngân hàng thương mại và Kho bạc Nhà nước.

Trung tâm Khoa học Thẩm định Tín nhiệm Doanh nghiệp được thành lập theo Quyết định số 590/QĐ-LHH ngày 03/5/2007 của Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam. Trung tâm Khoa học Thẩm định Tín nhiệm Doanh nghiệp hoạt động theo Luật Khoa học và Công nghệ (năm 2000), được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số: A-666 ngày 14 tháng 05 năm 2007. Trung tâm Khoa học Thẩm định Tín nhiệm Doanh nghiệp được Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội (Bộ công an) cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu ướt số 611/ ĐKMD và mẫu dấu nổi số 620/ ĐKMD kể từ ngày 17 tháng 05 năm 2007.

Trung tâm là một tổ chức Khoa học và công nghệ, có chức năng tập hợp lực lượng cán bộ khoa học để nghiên cứu và đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ trong lĩnh vực kinh tế, tài chính, và thực hiện các dịch vụ khoa học tín nhiệm doanh nghiệp. Liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia hoạt động của CRC góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của Tổ Quốc.

Hoạt động chính của Trung tâm Khoa học Thẩm định Tín nhiệm Doanh nghiệp là Thẩm định tín nhiệm Doanh nghiệp, một hoạt động mới tại Việt Nam. Nói chung hoạt động thẩm định tín nhiệm doanh nghiệp gồm: đánh giá năng lực doanh nghiệp, đánh giá năng lực tài chính doanh nghiệp, đánh giá trình độ nhân lực, đánh giá các vấn đề khác (theo yêu cầu), xếp loại doanh nghiệp, xếp loại 10 doanh nghiệp đứng đầu ngành, thẩm định hệ số tín nhiệm vay vốn…Trung tâm Khoa học Thẩm định Tín nhiệm Doanh nghiệp sử dụng công nghệ thẩm định được Quốc tế chấp nhận rộng rãi. Các hoạt động này nhằm nâng cao uy tín cho các doanh nghiệp khi được thẩm định tín nhiệm doanh nghiệp, góp phần công khai, minh bạch thông tin.

Quy mô hoạt động của Trung tâm Khoa học Thẩm định Tín nhiệm Doanh nghiệp trên toàn quốc Việt Nam, có trụ sở chính đặt tại Thủ đô Hà Nội, và văn phòng phía Nam tại thành phố Hồ Chí Minh.

Hướng phát triển trong tương lai:

Trung tâm phấn đấu trở thành một tổ chức nghiên cứu, đào tạo và thẩm định có uy tín, hoạt động có hiệu quả tại Việt Nam trong lĩnh vực: quản trị kinh doanh, kế toán, tài chính, thẩm định giá, thẩm định tín nhiệm DN. Hợp tác với các tổ chức, trong và ngoài nước trong việc nghiên cứu và đào tạo thuộc các lĩnh vực: quản trị kinh doanh, kế toán, tài chính, thẩm định giá, tín nhiệm DN. Trung tâm phấn đấu trở thành một tổ chức tín nhiệm DN có uy tín tại Việt Nam và khu vực, có quan hệ chặt chẽ với một số tổ chức tín nhiệm Doanh nghiệp Quốc tế . Phấn đấu để được một tổ  chức tín nhiệm Doanh nghiệp Quốc tế công nhận về mặt chất lượng.

Để đảm bảo và nâng cao chất lượng phục vụ, thoả mãn đầy đủ các yêu cầu ngày càng cao của khách hàng, Trung tâm Khoa học Thẩm định Tín nhiệm Doanh nghiệp thường xuyên tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật, coi trọng việc đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ cho cán bộ, viên chức. Áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống công nghệ thẩm định quốc tế của Trung tâm để Trung tâm hoạt động của có hiệu quả, uy tín, phục vụ nhu cầu khách hàng một cách tốt nhất.

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khoa học Thẩm định Tín nhiệm Doanh nghiệp:

- Hội đồng (gồm: các ủy viên, Chủ tịch, Phó Chủ tịch)

- Ban lãnh đạo (gồm: Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng)

- Hội đồng Khoa học (gồm: các ủy viên, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký)

- Trung tâm Khoa học Thẩm định Tín nhiệm Doanh nghiệp có đơn vị thuộc và trực thuộc:
+ Phòng Tổng hợp.
+ Phòng Thẩm định.
+ Văn phòng  phía nam tại thành phố Hồ Chí Minh.

  • Làm thế nào để vượt qua đối thủ cạnh tranh?

  • Bạn cần website để giới thiệu dịch vụ?

  • Cho đến lúc này, điều mà bạn đang quan tâm có lẽ là muốn tìm hiểu thêm về dịch vụ thiết kế website và Công ty chúng tôi?

  • SỞ HỮU NGAY WEB CHUYÊN NGHIỆP TẠI ADC VIỆT NAM ĐỂ VƯỢT QUA ĐỐI THỦ NGAY HÔM NAY!!!