Công ty thiết kế website
ADC Việt Nam

Crifvietnam

CRIF D&B (Vietnam) LLC chuyên cung cấp thông tin kinh tế, chấm điểm tín dụng và giải pháp quyết định kinh doanh.
Các tiêu chuẩn chất lượng cao nhất và độ bao phủ rộng nhất của thông tin kinh tế và kinh doanh về các công ty ở mọi nơi trên thế giới được đảm bảo bởi CRIF D&B Việt Nam đưa vào Mạng lưới Dun & Bradstreet Worldwide.

Ngoài thông tin chính xác và chuyên sâu, CRIF D&B Việt Nam kết hợp các hệ thống hỗ trợ quyết định công nghệ, đánh giá tiên tiến và mô hình chấm điểm nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu của thị trường.

CRIF D&B Việt Nam là một phần của Tập đoàn CRIF, nơi mọi người phục vụ khách hàng của họ với kiến thức, cam kết và niềm đam mê để giúp họ phát triển: cùng nhau lên một tầm cao mới.

NHIỆM VỤ MÀ HƯỚNG DẪN CÁ NHÂN TẠO RA TẠO GIÁ TRỊ bằng cách hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện tốt hơn và người tiêu dùng quản lý sức khỏe tín dụng của họ với một loạt các kỹ năng và giải pháp chuyên nghiệp toàn diện.