Công ty thiết kế website
ADC Việt Nam

Dịch vụ ssl

SSL (Secure Sockets Layer) - Tiêu chuẩn an ninh công nghệ toàn cầu tạo ra một liên kết được mã hóa giữa máy chủ web và trình duyệt. Liên kết này đảm bảo tất cả các dữ liệu trao đổi giữa máy chủ web và trình duyệt luôn được bảo mật và an toàn.
Website có bảo mật bằng chứng thư số (SSL) sẽ có biểu tượng https:// giúp khách hàng khi truy cập có thể xác minh được tính xác thực, tin cậy của website, đảm bảo dữ liệu, thông tin trao đổi giữa website và khách hàng được mã hóa, tránh nguy cơ bị can thiệp.

Sử dụng SSL bảo đảm:

- Dữ liệu được mã hóa
- Dữ liệu không bị thay đổi bởi tin tặc
- Chứng thực website của bạn an toàn với người dùng
- Nâng cao hình ảnh, thương hiệu và uy tín doanh nghiệp.

Các loại hình dịch vụ SSL

 
Alpha SSL (AV)
Độ tin cậy
Hiển thị ổ khóa
Hiển thị thanh địa chỉ
Yêu cầu kiểm duyệt, xác thực
Domain
Thời gian cấp phát
1 ngày
Thời hạn đăng ký và gia hạn
1 - 2 năm
Đối tượng đăng ký
Cá nhân Tổ chức
Độ mạnh mã hóa
128 - 256 bits
Độ dài khóa
1028 - 2048 bits
Server được chứng thực
Không giới hạn
Chính sách bảo hiểm
10.000 USD
Bảo vệ www, non-www
Cấp phát
Auto CSR
Không giới hạn
Cấp phát lại
Không giới hạn
Hỗ trợ kỹ thuật miễn phí
24/7

 

 
Domain SSL (DV)
Độ tin cậy
Hiển thị ổ khóa
Hiển thị thanh địa chỉ
Yêu cầu kiểm duyệt, xác thực
Domain
Thời gian cấp phát
1 ngày
Thời hạn đăng ký và gia hạn
1 - 2 năm
Đối tượng đăng ký
Cá nhân Tổ chức
Độ mạnh mã hóa
128 - 256 bits
Độ dài khóa
2048 bits
Server được chứng thực
Không giới hạn
Chính sách bảo hiểm
10.000 USD
Bảo vệ www, non-www
Cấp phát
Auto CSR
Không giới hạn
Cấp phát lại
Không giới hạn
Hỗ trợ kỹ thuật miễn phí
24/7

 

 

 
Organization SSL (OV)
Độ tin cậy
Hiển thị ổ khóa
Hiển thị thanh địa chỉ
Yêu cầu kiểm duyệt, xác thực
Domain & Tổ chức
Thời gian cấp phát
3 - 5 ngày
Thời hạn đăng ký và gia hạn
1 - 2 năm
Đối tượng đăng ký
Tổ chức
Độ mạnh mã hóa
128 - 256 bits
Độ dài khóa
2048 bits
Server được chứng thực
Không giới hạn
Chính sách bảo hiểm
1.250.000 USD
Bảo vệ www, non-www
Cấp phát
Auto CSR
Không giới hạn
Cấp phát lại
Không giới hạn
Hỗ trợ kỹ thuật miễn phí
24/7

 

 

 
Extended Validation SSL (EV)
Độ tin cậy
Hiển thị ổ khóa
Hiển thị thanh địa chỉ
Yêu cầu kiểm duyệt, xác thực
Domain & Tổ chức
Thời gian cấp phát
5 - 7 ngày
Thời hạn đăng ký và gia hạn
1 - 2 năm
Đối tượng đăng ký
Tổ chức
Độ mạnh mã hóa
128 - 256 bits
Độ dài khóa
2048 bits
Server được chứng thực
Không giới hạn
Chính sách bảo hiểm
1.500.000 USD
Bảo vệ www, non-www
Cấp phát
Auto CSR
Không giới hạn
Cấp phát lại
Không giới hạn
Hỗ trợ kỹ thuật miễn phí
24/7