Công ty thiết kế website
ADC Việt Nam

Hà Nội Xanh

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương Mại Hà Nội Xanh được thành lập ngày 24/02/2005.

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương Mại Hà Nội Xanh hoạt động trong các lĩnh vực:

Hà Nội Xanh được thành lập với sự tham gia của các cổ đông và đối tác là các Công Ty có uy tín chất lượng hàng đầu về đầu tư xây dựng Hàng đầu tại VN

Đối tác chiến lược: Công Ty CP Đầu Tư Mai Linh; Công Ty CP Đầu Tư Xây dựng Hoàng Cường; Công Ty Bất động sản Hồng Ngân; Công Ty CP Đầu tư Thương Mại Quốc tế và tư vấn đầu tư Invecon; Công Ty CP Đầu Tư Sơn Hà An

Ngân hàng thanh toán: Ngân hàng Công thương Việt Nam, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam; Ngân hàng TMCP Quân Đội; Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt nam.