Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thuỷ lợi Việt Nam–CTCP (HEC) tiền thân là Cục thiết kế thuỷ lợi trực thuộc Bộ Thuỷ lợi và Kiến trúc thành lập năm 1956, được phê duyệt phương án cổ phần hoá công ty mẹ theo Quyết định số 3075/QĐ-BNN-ĐMDN ngày 15 tháng 10 năm 2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc chuyển Công ty Tư vấn Xây dựng Thuỷ lợi Việt Nam và Quyết định số 1703/QĐ-BNN-ĐMDN ngày 09 tháng 6 năm 2008 về việc điều chỉnh tên gọi Tổng công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thuỷ lợi Việt Nam thành Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thuỷ lợi Việt Nam-CTCP. HEC là tổ chức tư vấn hàng đầu trong lĩnh vực phát triển thuỷ lợi ở Việt Nam.

Trải qua hơn nửa thế kỷ xây dựng và phát triển, HEC đã khảo sát thiết kế thành công trên 600 công trình thuỷ lợi vừa và lớn góp phần đáng kể vào công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước của Việt Nam. Ngoài ra HEC còn khảo sát thiết kế nhiều dự án thuỷ lợi, thuỷ điện ở Lào, Campuchia và gửi chuyên gia sang làm việc ở các nước Châu Phi. 

HEC không ngừng đổi mới và cải tiến để giữ vững và phát huy vai trò truyền thống của đơn vị, phấn đấu trở thành một Tổng công ty tư vấn tầm cỡ trong khu vực và thế giới. Tổng công ty coi việc đảm bảo chất lượng sản phẩm là mục tiêu quan trọng nhất. Tổng công ty khẳng định một cách chắc chắn rằng tất cả sản phẩm do Tổng công ty Tư vấn xây thuỷ lợi Việt Nam cung cấp cho khách hàng đều đạt chỉ tiêu chất lượng đã đề ra với phương châm: 

“Chất lượng sản phẩm là mục tiêu hàng đầu và là thách thức lớn nhất đối với Tổng công ty tư vấn xây dựng thỷ lợi Việt Nam-CTCP”.

  • Làm thế nào để vượt qua đối thủ cạnh tranh?

  • Bạn cần website để giới thiệu dịch vụ?

  • Cho đến lúc này, điều mà bạn đang quan tâm có lẽ là muốn tìm hiểu thêm về dịch vụ thiết kế website và Công ty chúng tôi?

  • SỞ HỮU NGAY WEB CHUYÊN NGHIỆP TẠI ADC VIỆT NAM ĐỂ VƯỢT QUA ĐỐI THỦ NGAY HÔM NAY!!!