Công ty thiết kế website
ADC Việt Nam

Công ty cổ phần hóa chất và phân bón miền bắc

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN & HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN BẮC

Gồm các ngành nghề kinh doanh:

- Bán lẻ hàng hóa phân bón (trừ loại Nhà nước cấm), hóa chất được phép lưu hành (không bao gồm hóa chất thú y, hóa chất y tế và hóa chất bảo vệ thực vật) 
- Bán buôn phân bón (trừ loại nhà nước cấm) 
- Bán buôn hóa chất được phép lưu hành (Không bao gồm hóa chất y tế, hóa chất thú y và hóa chất bảo vệ thực vật) 
- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 
- Vận tải hàng hóa bằng đường thủy 
- Dịch vụ tư vấn hỗ trợ sản xuất nông nghiệp (trừ loại Nhà nước cấm) 
- Kinh doanh bất động sản 
- Kinh doanh dịch vụ kho bãi 
- Bán buôn hàng nông, lâm sản nguyên liệu (Trừ loại lâm sản Nhà nước cấm) 
- Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh (trừ loại Nhà nước cấm)