Công ty thiết kế website
ADC Việt Nam

ADCC

Công ty TNHH một thành viên Thiết kế và Tư vấn xây dựng công trình hàng không ADCC là thành viên của Hiệp hội Tư vấn xây dựng Việt Nam (VECAS) và Hội Khoa học kỹ thuật xây dựng công trình hàng không.

Tổng số cán bộ công nhân viên của Công ty: khoảng 140 người.

Đội ngũ cán bộ khoa học - kỹ thuật, cán bộ Tư vấn thiết kế có trình độ đại học và trên đại học là 106 người chiếm gần 88%. Trong đó số cán bộ kỹ thuật ngành giao thông đường sân bay và cầu - đường bộ chiếm khoảng 40% (Riêng cán bộ chuyên ngành hàng không, sân bay chiếm gần 10%). Ngoài ra, Công ty có đội ngũ cộng tác viên đông đảo, đang đảm đương những nhiệm vụ quản lý cao cấp, giảng dạy ở các trường đại học với trình độ giáo sư, tiến sỹ và hiện là các chuyên gia hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực xây dựng nói chung và xây dựng cầu - đường, sân bay nói riêng.

...


Thiết kế website Công ty TNHH một thành viên Thiết kế và Tư vấn xây dựng công trình hàng không ADCC