UK Alumni Vietnam

UK Alumni Vietnam

The UK Alumni Vietnam (UKAV) is the association for Vietnamese people who have studied in the UK. It was officially launched in November 2001 and currently the association has approximately 1000 members, all of whom are Vietnamese nationals who have studied in the UK for at least three months either on scholarships or privately funded programmes.

UKAV’s ultimate goal is to connect its members in both a social and a professional context once they’ve completed their courses in the UK.

  • Làm thế nào để vượt qua đối thủ cạnh tranh?

  • Bạn cần website để giới thiệu dịch vụ?

  • Cho đến lúc này, điều mà bạn đang quan tâm có lẽ là muốn tìm hiểu thêm về dịch vụ thiết kế website và Công ty chúng tôi?

  • SỞ HỮU NGAY WEB CHUYÊN NGHIỆP TẠI ADC VIỆT NAM ĐỂ VƯỢT QUA ĐỐI THỦ NGAY HÔM NAY!!!